Thursday, October 23, 2008

mari renungkan..

sesungguhnya memang telah jelaslah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah di muka bumi. Dialah Pencipta yang Agung...

No comments: